Ey Türk Askeri!

2011-07-31 15:33:00

  Ey Türk Askeri!  - Görülen Lüzum Üzerine.. Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ve Türk Milletini değerleriyle beraber iç ve dış düşmanlara karşı  ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli, asli vazifesi budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbâlde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek asli vazifenden uzaklaştırmak isteyecek, başka vazifelerle oyalayacak, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa dışında bir vazife mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeden hareket etmeyeceksin!  Bu imkân ve şerâit, devlete isyana çok müsait bir mahiyetteymiş gibi tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek dahili ve harici düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili, mazlum halkların faili meçhullerinin müsebbibleri olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri, müesseseleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine, karargâhlarına, kışlalarına girmek için tezkereler verilmiş, bütün orduların dağıtılmış, murakebe altına alınmış ve memleketin her müessesesi bilfiil iktisadi işgale uğramış olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, milletin dinine, diyanetine, ferasetine, iktidara, memleketi beşeri dünyaya kapatma gayretiyle, türk’ün asrileşme ülküsüne saldıranlar, gayriresmi makamlara sahip olanlar, gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar bu mevki, makam, i... Devamı

terör bitmez, kan dinmez, kardeşim.!

2011-07-24 20:16:00

  Bir kaç asker ölmüş! te ne olmuş yani, “bir yiğit öldü diyeler, 3 gün sonra duyalar, soğuk suyla yuğalar” 13 mehmetçik ölmüş alt tarafı! Ateş düştüğü yeri (cürmü kadar) yakmış, kime ne zararı dokunmuş ki Panpişlerim? Öldükleri yerde kaç paralık zarar var ki? HİÇ.. Dağ aynı dağ, toprak aynı toprak, biraz kararmış, birkaç ağaç dikersin oraya seneye yemyeşil olur? Şehitlerin mezarı gibi.  Ağaçlar dağlar yerine gelir, ya Mehmetler. Hadi hadi! Siz gene “Bir Mehmetçik ölür, on doğar.” diyeceksiniz. Analar mehmetçik doğurur, siz hiç sikorsky helikopter veya F16 doğuran ana gördünüz mü? HAYIR Bunları biliyor musunuz? Belki böyle yazarsak daha fazla okunur, onca aptal bilgiyi bu başlıkla okumadık mı? Neden bitmez bu terör?.. Hiç bir holding binasına bomba atıldı mı, hiç bir holdingin ocağına düştü mü ateş, hiçbirinin ocağı söndü mü? Mesela Koç holding, Sabancı holding, hadi olsun sanko holding. HAYIR. Allah saklasın. Hiç iş adamlarının oluşturduğu bir derneğe düştü mü bir kaç el bombası, mesela Tusiad, Musiad... HAYIR. Allah korusun. Onca turizm beldesinde ormanları yakıldı milletin ama hiç bir turizm firmasının binasının yakıldığını duydunuz mu? HAYIR Asker, öğretmen, mühendis kaçıran, gençleri kandırıp dağa çıkaran teröristlerin hiç bir milletvekilini bir bakanı falan kaçırdığını duydunuz mu? HAYIR Hiç bir medya devinin gazetesine terörist saldırı duydunuz mu? Öldürülen faili meçhul garip gazete... Devamı